Ποιότητα αέρα στην Περιφέρεια Στερέας Ελλάδας

            Ημερήσιες τιμές ΑΣ10 (μg/m3)

[No canvas support]

            Ωριαίες τιμές ΑΣ10 (μg/m3)


[No canvas support]

Για την εφαρμογή των ΚΥΑ για την αιθαλομίχλη λαμβάνονται υπόψη οι μέσες ημερήσιες συγκεντρώσεις και όχι οι μέρες ωριαίες που παρουσιάζονται στο παραπάνω διάγραμμα.